integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som för- och efternamn, adressuppgifter och mobilnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera köpta varor.

Vi har fått dina uppgifter från registreringstillfället före eller i samband av beställning av vara. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas i 24 månader.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Klarna och PostNord. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Fredrik Persson, Godemansgatan 8, 256 56, Helsingborg. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på gdpr@falexanderart.com. Du når vårt dataskyddsombud på fredrik@falexanderart.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Cookies

För att kunna använda FalexanderArts webbutik krävs cookies.

Vad är cookies?

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner/surfplattor. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program.

Förstapartscookies (direkt på FalexanderArt.com)

Är t.ex. cookies som förbättrar användarupplevelsen, så som produkter som senast visat, komma ihåg inställningar som användaren fyllt i samt genomförande av köp.

Tredjepartscookies

Google Analytics (statistik)
Klarna (betalning)

Mer information om vad cookies är och hur du kan rensa/blockera cookies hittar du på www.minacookies.se.

Kontakta oss

Integritetsfrågor: gdpr@falexanderart.com